• Aanmelden als lid

  Wilt u lid worden van onze vereniging? Daar zijn wij blij mee!

  Download u dan het aanmeldingsformulier via de banner onderaan deze pagina. 

  Wanneer u de gegevens hebt ingevuld en het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een bevestiging.

  Mondelinge aanmeldingen of andere vormen van aanmelding worden niet in behandeling genomen. Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden als zij bereid zijn hun contributie te betalen via automatische incasso. 

  1. Door ondertekening van het formulier machtigt U SVBO om de verschuldigde contributie automatisch te incasseren van het hierboven genoemde bank- of gironummer.
  2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar en loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij afmelding na 30 juni, wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen verlengd (wederom tot en met 30 juni van het opeenvolgende jaar).
  3. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk via het wijzigingsformulier gedaan worden.
  4. Bij aanmelding bij SVBO dienen de Statuten (opvraagbaar bij het bestuur) in acht te worden genomen.

 • Kom jij samen met ons van het voetbal genieten?

 • Aanmelden als lid

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Geboorteplaats *
  Land *
  Nationaliteit *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer *
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!