• Begin dit jaar heeft het bestuur van vv SVBO de laatste hand gelegd aan het nieuwe beleidsplan voor de periode van 2020 tot 2025.

    Het document geeft inzicht in het voorgeniomen beleid van onze vereniging voor de komende vijf jaar. Hierin komen thema's aan de orde zoals het technische- en jeugdbeleid binnen onze vereniging. Maar ook de onderdelen financiën, accommodatie, activiteiten, secretariaat en het sponsorbeleid worden toegelicht.

    Bent u hierin geïnteresseerd kijk dan snel verder op deze website onder het kopje "vereniging".

    Mocht u hierover vragen hebben, richt u deze dan aan het bestuur (contactgegevens zijn ook op de website te vinden).