• Doderdag 12 Mei vertrekt de bus naar Gomos (norg) om 17-45 uur.

    Supporters die met de Spelers/supporters bus mee willen, kunnen zich aanmelden

    bij Geert Fuhler (0630007334).De bus vertrekt vanaf de vaste vertrekplaats kantine SVBO.