• Via deze weg willen we de leden uitnodigen voor een extra algemene ledenvergadering. In deze ALV worden de verduurzamingsplannen gepresenteerd en vragen we de leden akkoord te gaan met de plannen en de financiering.

  Datum: 17 november 2022, 20.00 uur, kantine vv SVBO

  Agenda:

  1. Opening

  2. Vaststellen agenda

  3. Verduurzamingsplan en financiering

  4. Rondvraag

  5. Sluiting