• Huishoudelijke zaken

  Kleedkamergebruik

  Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om met ieders wensen rekening te houden. Om elk team de ruimte te geven een kleedkamer voor eigen gebruik te hebben en deze zo min mogelijk hoeven te delen met andere teams. Graag verzoeken wij een ieder rekening te houden met het volgende:
  • maximaal 1 uur voor aanvang wedstrijd de kleedkamer in gebruik nemen (is deze nog niet vrij, wacht dan nog even!)
  • tot maximaal 30 minuten na afloop van de wedstrijd deze opgeruimd en netjes achterlaten (controleer ook de kleedkamer van je tegenstander en maak deze indien nodig ook netjes!)
  • houd je aan de indeling zoals deze op het bord bij de ingang van ons sportcomplex staat aangegeven. Ga niet op eigen beweging een andere kleedkamer gebruiken.
  Opruimen
  Het laatste team dat op een veld heeft gespeeld is verantwoordelijk voor het opruimen van de doelen en het netjes achterlaten van de velden. Hetzelfde geldt voor het netjes achterlaten van de kleedkamer; de leider is hier uiteindelijk verantwoordelijk voor.
   
   
  Spelershome 
  Deze ruimte is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders (leiders en trainers) van een team, niet voor ouders of andere bezoekers van ons sportcomplex.
   
   
  Veld- en Kleedkamerindeling
  Op welk veld jouw team ingedeeld is en in welke kleedkamer, ook voor de tegenstander, is altijd te zien op het bord dat bij de ingang van onze verenging hangt.
   
   
  Veldindeling
  De velden worden wekelijks ingedeeld op basis van beschikbaarheid en bespeelbaarheid. Zonder overleg met de wedstrijdsecretaris wordt er niet afgeweken van de veldindeling.
   
   
  Wedstrijdwijzigingen
  Bij thuiswedstrijden kun je een verzoek tot wijziging bij de wedstrijdsecretaris aangeven met opgaaf van reden en voorstel nieuwe datum/tijd. Zie voor de gehele procedure de pagina Wedstrijd afzeggen.