• Lidmaatschap

  Aanmelden als lid

  Wilt u lid worden van onze vereniging? Vul dan het formulier op de pagina 'Aanmelden als lid' in.

  Mondelinge aanmeldingen of andere vormen van aanmelding worden niet in behandeling genomen.

  Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden als zij bereid zijn hun contributie te betalen via automatische incasso.  

 • Afmelding / Wijzigingen

  Wilt u uw gegevens wijzigen of het lidmaatschap opzeggen? Download dan onderstaand formulier.

  Wanneer u de gegevens hebt ingevuld en hebt voorzien van een handtekening, lever deze dan in bij de ledenadministratie (Harry Scherpen).

  Voor degene die het persoonlijk lidmaatschap wil opzeggen gelden de volgende regels:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Als u dus na 30 juni bedankt als lid van vv SVBO, dan blijft u contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden vóór 30 juni doormiddel van het opzeggingsformulier.
  • Mondelinge afmeldingen/wijzigingen of andere vormen van afmeldingen/wijzigingen worden niet in behandeling genomen.