• Lidmaatschap

  Aanmelden als lid

  Wilt u lid worden van onze vereniging? Daar zijn wij blij mee! Download u dan onderstaand formulier.

  Wanneer u de gegevens hebt ingevuld en hebt voorzien van een handtekening, lever deze dan in bij één van de contactpersonen van de ledenadministratie (Berend Keuter of Mark Siekman). Mondelinge aanmeldingen of andere vormen van aanmelding worden niet in behandeling genomen.

  Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden als zij bereid zijn hun contributie te betalen via automatische incasso. In verband met aanmelding bij de KNVB dient een kopie van een legitimatiebewijs te worden bijgevoegd als je 16 jaar of ouder bent.  

 • Afmelding / Wijzigingen

  Wilt u uw gegevens wijzigen of het lidmaatschap opzeggen? Download dan onderstaand formulier.

  Wanneer u de gegevens hebt ingevuld en hebt voorzien van een handtekening, lever deze dan in bij één van de contactpersonen van de ledenadministratie (Berend Keuter of Mark Siekman).

  Voor degene die het persoonlijk lidmaatschap wil opzeggen gelden de volgende regels:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Als u dus na 30 juni bedankt als lid van vv SVBO, dan blijft u contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden vóór 30 juni doormiddel van het opzeggingsformulier.
  • Mondelinge afmeldingen/wijzigingen of andere vormen van afmeldingen/wijzigingen worden niet in behandeling genomen.