• Privacy Statement vv SVBO

 • v.v. SVBO (nader te noemen SVBO) hecht grote waarde aan de privacy van haar supporters, leden, vrijwilligers. SVBO verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u aan een uiteenzetting van ons privacy beleid,

  Soorten persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking

  SVBO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden.

  • Voor het lidmaatschap
  • Voor sociale media, zoals website, facebook en linkedIn (met toestemming)

  De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. In het geval van de sociale media is het mogelijk dat foto’s worden getoond van activiteiten waaraan u hebt deelgenomen op het sportpark van SVBO en u hierdoor in beeld komt.

  Verstrekking gegevens aan derden

  SVBO  zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij vooraf anders is bepaald (zoals in de KNVB standaardvoorwaarden) of indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht.

  Andere websites

  De website van SVBO  kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door SVBO. Dit privacy statement is niet van toepassing op dergelijke websites en SVBO is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken.

  Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geldende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

  Wijzigingen in het privacy beleid

  SVBO  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord bent met dit privacy statement dient u geen gebruik (meer) te maken van de website en/of de producten en diensten van SVBO. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

  Uw voorkeuren rondom uw privacy wijzigen?

  Worden persoonsgegevens van u per abuis toch ergens getoond of gedeeld en wilt u dit niet? Of heeft u juist aangegeven dat SVBO geen persoonsgegevens van u mag tonen en/of delen en wilt u dit wijzigen? Neemt u dan contact op met onze ledenadministratie: leden@vvsvbo.nl. Uw gewijzigde voorkeuren worden direct verwerkt.

  Beveiliging

  SVBO is bekend met het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar fans, vrijwilligers, leden  worden toevertrouwd. SVBO  treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen.