• Protocol VV SVBO Corona / trainen vanaf 29 april a.s.

  27 apr 2020 Beheerder
 • Emmen, 26 april 2020


  Beste sporter / ouder,


  Afgelopen dinsdag heeft de overheid aangegeven dat kinderen weer mogen sporten. Daar zijn we als
  club en als jeugdbestuur natuurlijk blij mee en hebben inmiddels binnen de jeugdcommissie
  uitgezocht wat er mogelijk is en willen u met deze brief duidelijk maken hoe we hier invulling aan
  gaan geven.
  Duidelijk is dat het vanaf 29 april weer is toegestaan om de jeugd georganiseerd en beheersbaar te
  laten voetballen bij hun club. Zo mogen kinderen t/m 12 jaar ( basisschoolleeftijd, t/m JO12
  leeftijdscategorie ) van de overheid weer komen trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand
  in acht hoeven te houden.
  Voor de jeugd van 13 t/m 18 ( voortgezet onderwijs, jo13 t/m JO19 leeftijdscategorie ) is het ook
  toegestaan weer te trainen mits zij wél de 1,5 meter afstandsregel in acht nemen.
  Om hier verantwoord invulling aan te kunnen geven hebben de R.I.V.M. en de K.N.V.B. protocollen
  en richtlijnen opgesteld waar we als vereniging niet van zullen afwijken en we ons dus bij de
  uitvoering van de trainingen e.d. strikt aan moeten houden. Voor een volledig overzicht van de
  richtlijnen verwijzen wij u naar de link https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf.
  Onderstaand hebben we de belangrijkste afspraken uit deze protocollen samengevat:

  Afspraken protocol VV SVBO

  Algemene afspraken:
  - Alleen sporters en trainers op het park. Dus geen ouders, opa’s en oma’s of andere
  belangstellenden.
  - Sporters niet eerder als 10 minuten van tevoren op het park aanwezig
  - Zorg bij de jongste spelers voor een dubbele knoop a.u.b
  - Na het trainen direct naar huis. Ouders kunnen buiten de hoofdingang op hun kinderen
  wachten. Ook daar natuurlijk de 1,5 meter regel.
  - Toegang tot het park uitsluitend via de hoofdingang
  - Houdt kinderen thuis bij koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid,
  - Toilet- en douchegebruik is niet mogelijk op het park
  - Op het sportpark zullen altijd 2 leden van het (jeugd) bestuur aanwezig zijn voor vragen en
  om te zorgen dat de afspraken worden nageleefd.
  Aanvullende afspraken jeugd 13 t/m 18 jaar:
  - Hier geldt de 1,5 meter regel. De trainers zullen hier de training op aan passen.
  - Wanneer blijkt dat de 1,5 meter regel niet nageleefd wordt, zal er met de betreffende speler
  gesproken worden.
  - Ook de K.N.V.B. heeft hier een app voor met mogelijkheden voor “1,5 mtr trainen”.

  We zullen ons bij de uitvoering van deze aangepaste en nieuwe wijze van trainen en sporten moeten
  realiseren dat het van iedereen aanpassingsvermogen vereist en dit is uiteraard alleen mogelijk als
  we voldoende begrip, respect en ondersteuning hebben voor elkaar.


  Trainingsdagen:
  Om het een en ander goed te begeleiden gaan we de dagen, tot nader order,
  verdelen:
  woensdag 29 April met de jongsten beginnen.
  Donderdag voor alle kinderen t/m JO12 ( op hun vaste trainingstijd )
  Maandag en Dinsdag voor alle jeugdspelers vanaf JO13 t/m JO19 ( zij krijgen
  de tijden door van de trainers )

  Wij zijn blij met deze stap voor de jeugd en hopen op begrip en ondersteuning om dit voor de
  jeugd mogelijk te maken.

  Met sportieve groet,


  Jeugdcommissie VV SVBO