• Wedstrijdzaken

  Afgelastingen

  Via knvb.nl wordt er gecommuniceerd als de wedstrijden in districten en/of categorieën worden afgelast. Afgelastingen van wedstrijden dienen doorgegeven te worden aan de wedstrijdsecretaris. Gelieve dit niet te doen aan andere personen binnen de vereniging.

  De wedstrijdsecretaris van onze club is Harry Scherpen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-54952223 en per email op h.scherpen@hotmail.com.

  Voor afgelastingen kun je de volgende bronnen raadplegen: 

  • De website van de KNVB (www.knvb.nl)
  • De website van SVBO (www.vvsvbo.nl)
  • NOS Teletekst pagina 603  

  Algemeen 

  • Vanaf vrijdagavond is een algehele afgelasting te achterhalen via: NOS Teletekstpagina 603

  (Competitieregio Noord, Zondag 1 en 2, Zaterdag 1 vallen onder categorie A;  de overige senioren en jeugd horen onder categorie B).

  • Staat er geen afgelasting op teletekst en twijfel je, kijk dan eerst op de website van SVBO.
  • Vervolgens is de leider het eerste aanspreekpunt voor vragen.

  Algehele afgelasting

  Voor een algehele afgelasting (zaterdag en/of zondag) wordt door de consul en de wedstrijdsecretaris in de gaten gehouden. De wedstrijdsecretaris informeert de kantine-coördinator. Uitgangspunt is dat zowel leiders als spelers zelf de algehele afgelasting in de gaten houden.

  Afgelasting thuiswedstrijden door consul of scheidsrechter

  Bij thuiswedstrijden doet de consul de eerste keuring van de velden en overige omstandigheden. De scheidsrechter doet dat bij zaankomst eventueel nog een keer. De consul informeert bij afgelasting direct de wedstrijdsecretaris.

  De wedstrijdsecretaris informeert: 

  • de scheidsrechters
  • de wedstrijdsecretaris van de tegenpartij
  • de leiders van de betreffende teams
  • de kantine-coördinator

  De leiders handelen conform de gemaakte afspraken met hun spelersgroep.

  Afgelasting uitwedstrijden

  Voor het melden van afgelastingen door de verenigingen van de uitspelende teams is de wedstrijdsecretaris het aanspreekpunt. In alle gevallen dient de melding te worden doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris.

  De wedstrijdsecretaris informeert:

  • De leiders van de desbetreffende teams

  Extreme hitte of kou

  Bij extreme hitte of kou kan de KNVB of de thuisspelende vereniging bepalen of de wedstrijden van de JO11 en jonger worden afgelast. Deze beslissing wordt genomen door de consul. Hij informeert tijdig de wedstrijdsecretaris die vervolgens de leiders van de betreffende teams en de bezoekende verenigingen informeert. Daarnaast zijn afgelastingen ook te vinden op www.voetbal.nl.