• Weekendvoetbal nog niet vanaf seizoen 2022-2023

  7 sep 2021 Beheerder
 • Beste leden,

  Onlangs hebben we tijdens de algemene ledenvergadering aangegeven dat we de mogelijkheden gaan onderzoeken met betrekking tot het weekendvoetbal. Hierbij is aangegeven dat we hiervoor voor 1 oktober aanstaande een verzoek zouden indienen bij de KNVB om gebruik te maken van de regeling om horizontaal over te steken met ZO1 naar de zaterdag 1e klasse vanaf het seizoen 2022-2023. Op basis van de informatie van de KNVB waren we in de veronderstelling dat we in het voorjaar van 2022 definitief zou moeten aangeven of we gebruik zouden willen maken van deze mogelijkheid.

  Onderzoek heeft echter uitgewezen dat we voor 1 oktober aanstaande al definitief en onomkeerbaar moeten aangeven of we gebruik wensen te maken van deze regeling. Op basis van de invloed voor de vereniging, onze bijzondere situatie met twee prestatieteams, de verkregen inzichten tijdens het door onze werkgroep uitgevoerde onderzoek, de onduidelijkheden over de exacte invulling en de korte termijn waarbinnen we als vereniging dienen te beslissen adviseert het bestuur vooralsnog geen verzoek te doen voor het seizoen 2022-2023.

  In de komende periode zal onze werkgroep u op de hoogte stellen van de relevante ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.

  Indien u als lid vragen heeft over dit advies zouden we u willen verzoeken ons dit via info@vvsvbo.nl kenbaar te maken.

  Met sportieve groeten,

  Bestuur vv SVBO