• Wijziging regels wisselspelers in bekercompetitie

  6 aug 2020 Beheerder
 • Vanwege de lange periode dat voetballers niet hebben kunnen spelen, is de regelgeving voor het aantal wisselspelers dat is toegestaan in de bekercompetitie voor een aantal categorie├źn aangepast voor het seizoen 2020/21.

  Regels omtrent het wisselen van spelers als volgt:

  • Standaardvoetbal (amateurvoetbal):5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 Wisselmomenten):
  • Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen.
  • Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.
  • Jongens onder 14 t/m onder 16   divisies en Hoofdklassen:7 wisselspelers in plaats van 5 wisselspelers (7 wisselmomenten):

  - Het is teams toegestaan om maximaal zeven wisselspelers op de bank te plaatsen. Er zijn voor de teams 7 wisselbewegingen toegestaan waarbij een eerder

  - Gewisselde speler ook terug mag keren in de wedstrijd. Dit betekent dat in totaal zeven keer een speler gewisseld mag worden.

  - Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler en twee keer een eerder gewisselde speler. Om te voorkomen

  - Dat het spel te vaak stilligt gelden er per team maximaal 2 wisselbeurten per helft en 1 wisselbeurt in de rust.

  Heeft u hierover nog vragen, neemt u dan contact op met onze wedstrijdsecretaris (Harry Scherpen - Tel. 06-54952223)